فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل

فایل word  مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
ابراهیم مختاری – مهندس کامپیوتر نرم افزار
شهربانو کاظمی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:
مقاله حاضرباهدف بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درشهرامل است نوع تحقیق کاربردی توسعه ای می باشد که براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی ازشهرامل دربین سازمان ها و شهروندان تهیه شده است روش جمع آوری اطلاعات برمبنای کتابخانه ای اسنادی و نیز میدانی پرسشنامه ای بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار Spss استفاده شده است جامعه اماری دراین پژوهش شامل مدیران شهری و شهروندان شهرامل میباشد که با استفاده ازفرمول کوکران 322 نفربراورد گردید که نهایتا 400 پرسشنامه بین شهروندان و سازمان ها توزیع گردید و درنهایت نتایج زیربدست آمده است که بین سواداطلاعاتی مربوط به دانش رایانه و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد و شهروندان سوادلازم را برای بکارگیری این فناوری ندارند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقاله بهینه سازی مدیریت و برنامه ریزی شهری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه موردی شهر آمل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان

فایل word  مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مهناز شمس – دانشجوی کارشناسی رشته کشت و بهره برداری گیاهان دارویی مجتمع آموزش جها
مهدی صاحبی – دانش آموخته رشته مکانیزاسیون مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ا
قاسم اسدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران
محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کود های بیولوژیک بر روی گندم آزمایشی در سال زراعی 1390-89در مزرعه مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان همدان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل 7 سطح مصرف کودی )اوره ، فسفات، فسفات و اوره ، کود بارور+ نیمی فسفات ، بارور و نیتروکسین ، نیتروکسین + نیمی اوره ، بارور+ فسفات( بود . عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از : طول ساقه ، طول خوشه ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، وزن کاه ،،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت که مورد ارزیابی قرار گرفتند . به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که با مصرف کود نیتروکسین و بارور بیشتربن طول خوشه ، عملکرد دانه با توجه به تجزیه واریانس اختلاف معنی داری 0/05نسبت به سایر مقادیر کودی دارد و شاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح 0/01دارد . همچنین با مصرف کود بارور+ فسفات و اوره بیشترین وزن کاه عملکرد بیولوژیک می باشدو تنها بیشترین طول ساقه مربوط به استفاده از کود بارور و فسفات می باشد و با مصرف تنهای کود اوره کمترین طول ساقه ، وزن کاه و عملکرد بیولوژیک با توجه به تجزیه واریانس اختلاف معنی داری در سطح 0/01دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان هدایت میشوید
فایل word مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان

فایل word  مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
اکبر دهقانی پوده – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
سیدامین علوی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
منصوره موسوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان

چکیده:
در این تحقیق از تعداد 11315 رکورد در استان خوزستان که طی 15 سال1373-1388 توسط جهاد کشاورزی استان خوزستان جمع آوری شده بود، به منظور بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی صفات تولیدی استفاده شد . با استفاده از مدل خطی اثر عوامل محیطی ثبت شده برروی این صفاتشامل اثرات ثابت گله – عوامل ثابت مؤثر بر سال- ماه زایش و دوره شیردهی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از رویه GLM نرمافزارSAS عوامل ثابت مؤثر بر میزان تولید شیر و چربی شناسایی شد. اثر عوامل گله- سال – ماه زایش بر میزان تولید شیر و درصد چربی معنیدار بود0/01 P < و اثر عامل دوره شیردهی فقط بر میزان تولید شیر معنی دار 0/ بود 01 P < . میانگین و انحراف معیار 11315 رکورد تولید شیر و درصد چربی به 111/ ترتیب 00 ± 101/55 کیلوگرم و 0/77 ± 5/01 درصد به دست آمد. پارامترهای ژنتیکی، به روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم بی نیاز از مشتق گیری DFREML برآورد شدند. تجزیه و تحلیل دادهها به صورت یک متغیره و با استفاده از یک مدل ساده حیوانیانجام شد. بر اساس آنالیز رکوردهای شیر دوره های شیردهی 1 تا 5 وراثت پذیری شیر 305 روز برابر 0/ با 75 بود. نتایج نیز نشان داد که واریانسمحیط دائمی سهم کوچکی از واریانس کل را داشت و تکرار پذیری صفت 0 بود. / مزبور 075 بر اساس نتایج به دست آمده، واریانس ژنتیکی افزایشی برابر 113 و / با 77 واریانس محیطی دائمی برابر 51 و / با 57 واریانس محیطی موقت برابر با 11505 بود. برای صفت درصد چربی 305 روز آنالیز مشابه انجام شد که وراثت و تکرار پذیری آن نزدیک به صفر بود که نشان میدهد واریانس محیطی موقت سهم بزرگی از واریانس کل فنوتیپی را به خود اختصاص داده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word مقاله بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند

فایل word  مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند :


محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
نوید رجبی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
ابراهیم پورمیدانی –
محمد فلاح اصل –

چکیده:
روش استاتیکی غیر خطی NSP بر پایه تحلیل پوش آور یک ابزار مناسب برای استفاده در کاربرد های عملی برای طراحی و ارزیابی سازه ها می باشد.با این وجودNSPبه پاسخ مود تنها محصور شده است و روش استاتیکی غیر خطیNSP)برای سازه های کوتاه مرتبه که مد های اصلی نوسان بر آن ها حاکم می باشد اعتبار دارد و تقاضای لرزه ای به دست آمده از تحلیل پوش آور مرسوم در طبقه های فوقانی سازه های بلند دست پایین تخمین زده می شود . این مقا له روش پوش آور جدید که تاثیرات مد های بالاتر را به شمار می آورد ارئه می کند.اینروش ها شامل روش پوش آور مودال متناسب با جرمMPP)می باشد. ابن روش برای قاب های خمشی با ارتفاعات مختلف به کار بردهشده است و مقایسه ای میان تخمین پاسخ ها از طریق روش پیشنهاد شده و مقادیر به دست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی(NL-RHA وهمچنین مقادیر به دست آمده از تحلیل پوش آور مودالMPA)انجام گرفته است.ثابت شد که روش جدید پوش آور متناسب با جرمMPP قادر به غلبه بر محدودیت های روش پوش آور مرسوم می باشند و پیش بینی های صحیحی از تقاضای لرزه ای سازه های بلند ارائه می دهند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی

فایل word  مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
محمد اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
طاهره شریفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
علی نقی میرمویدی – دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
راسته بالتوری ها ) Neuroptera ( دارای چندین خانواده می باشد که مهم ترین آن ها Chrysopidae ,Myrmeleontidae ,Hemerobiidae ,Ascalaphidae ,Nemopteridae Coniopterygidae و Mantispidae می باشند که جزء حشرات مفید محسوب می شوند باتوجه به اهمیت شکارگری و عدم مطالعه این راسته از حشرات در استان کرمانشاه، شناسایی و بررسی گونه های مختلف بالتوری های آن درسال های 1811 و 1811 انجام شد. در این بررسی بالتوری های روستاهای مختلف این دو شهرستان جمع آوری، اتاله و در نهایت کلکسیون هایی از آن ها تهیه شد. با بررسی بالتوری های جمع آوری شده، با استفادهاز ویژگی های ظاهری، شکل بال و خصوصیات دستگاه تناسلی نرها از خانواده Hemerobiidae سه گونه گونه شناسایی شد که برای ایران و استان کرمانشاه جدید می باشند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوری Hemerobiidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک شته ها و شپشک های زیان آور گیاهی

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها

فایل word  مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
نسترن عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
طهماسب مقصودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
این تحقیق که براساس مطالعات کتابخانه ای وبررسی پژوهش های انجام شده صورت گرفته نشان می دهد فناوری اطلاعات چه ویژگی های شاخصی در روستاها می تواند داشته باشد، و با توجه به نقش فناوری نوین ICT در توسعه کشاورزی و روستاها به راههای کاربردی شدن آن پرداصته شده است و در نهایت راه حل ها یی جهت توسعه این فناوری نوین ارائه می گردد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word مقاله کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

فایل word  مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
ناهید مصلحی بجستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
محمدرضا داعی بجستانی – دبیر شیمی ، شهرستان بجستان
نسرین مصلحی بجستانی – دبیر شیمی ، شهرستان بجستان
مهرداد لاهوتی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
کروم یک عنصر غذایی میکرو برای انسان به شمار می رود و برای متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپیدها در بدن ضروری است . از جمله راه های مبارزه با کمبود کروم استفاده از گیاهانی است که کروم را دربافت های خود ذخیره می کنند اما از آنجا که کروم یکی از عناصر سنگین می باشدبر روی فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاه اثر می گذارد. در پژوهش حاضر نشاء های سیب زمینی با غلظت های مختلفCr2+ 3،2،1،5، 7،5/ 12/5 و 10،5 mgLو0/4تیمار شدند و پس از 6 هفته تیمار میزان کلروفیل تامb، a، و پرولین برگ ها مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها و مقایسه میانگین ها در سطحp<0/05انجام شد. نتایج نشان داد در تیمارهای 1mgL-1 Cr3+میزان کلروفیل a کاهش یافت. سطوح کلروفیلbدر تیمارهای+2mgL-1 Cr3+و در موردکلروفیل تام در تیمارهای3mgL-1 Cr3+در مقایسه با گیاه شاهدمعنی دار بود. سطوح پرولین برگ ها در تیمار های تا5mgL-1 Cr3+روند افزایشی و سپس با افزایش غلظتCr3+روند کاهشی داشت که این تغییرات در تیمارهای 3 ، 4 ، 7/5 و 5 mgL-1 Cr3+,2در مقایسه با گیاه شاهد معنی دار بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم را در ادامه مطلب ببینید
فایل word مقاله کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی

فایل word  مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ئاوات حسینی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار دانشگاه آزادسبزوار
اکرم شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسبزوار

چکیده:
توت فرنگی یکی ازمحصولاتی است که سریع فاسد شده و ضایعات فراوانی دربردارد بنابراین برخی تیمارها برای افزیاش عمرمحصول و حفظ کیفیت توت فرنگی مورد استفاده قرارمیگرد که پوشش های خوراکی یکی ازآنهاست این تحقیق به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر نگهداری پس ازبرداشت آن با استفاده ازغلظت های مختلف کیتوزان و گلوکونات کلسیم به عنوان پوشش میوه درقالب طرح کاملا تصادفی با 8تیمار و درسه تکرار انجام شد تیمارهای ازمایش شامل T1 کیتوزان 2درصد t2 گلوکونات کلسیم 2درصد T3 کیتوزان 2درصد + گلوکونات کلسیم 1درصد T4 کیتوزان 2درصد +عصاره مریم گلی 1 میلی لیتر t5 کیتوزان 1/5% +گلوکونات کلسیم 0/5درصد +عصاره مریم گلی 1 میلی لیتر t6 کیتوزان 0/5درصد +گلوکونات کلسیم 1/5درصد +عصاره مریم گلی 1 میلی لیتر t7 گلوکونات کلسیم 2درصد + عصاره مریم گلی 1 میلی لیتر و t8 شاهد بدون پوشش بود صفاتی ازقبیل کاهش وزن تغییرات رنگ و سفتی بافت میوه موردبررسی قرارگرفت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان – گلوکونات کلسیم برعمرپس ازبرداشت توت فرنگی

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe

فایل word  مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
فاطمه صحرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا هژبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آرش بوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:
در این مقاله ویژگیهای الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSeبر پایه نظریه تابعی چگالی انرژی ومحاسبات با کد کامپیوتریwien2kمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که گاف انرژی ترکیب برابر 3/2ev است و بیشترین سهم رسانندگی ناشی از اربیتالdاتمCr است.قسمت های موهومی و حقیقی تابع دی الکتریک و تابع اتلاف انرژی محاسبه شده است. نتایج محاسبه حاکی از آن است که سهم اصلی در گذارهای اپتیکی ناشی از حالت هایdاتمCr به عنوان حالت اولیه و نهایی است.یکی از مهم ترین کمیت ها به منظور بررسی خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی جامدات تابع اتلاف انرژی است که با توجه به نمودار انرژی پلاسمونی ترکیب برابر20ev محاسبه شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word مقاله مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبCrSe

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا

فایل word  مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا :


محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
ابوالفتح خالقی – استادیار دانشگاه قم
هادی چمن – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ابراهیم گلزار – دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات خوزستان
فرشید دهقان – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:
صیانت ازنسل گونه های جانوری ازگذشته های دورموردتوجه جامعه بشری بوده است دوعامل حفظ ذخیره شکارومراقبت ازگونه های مفید برای چرخه حیات ازجمله عوامل موثردراندیشه حفاظت ازگونه های جانوری محسوب میشود امروزه محیط زیست و حفاظت ازآن دارای چنان ارزشی اخلاقی تبدیل شده است که حمایت کیفری ازآن ضروری مینماید محیط زیست ایران با دارا بودن ظرفیت جانوری نسبتا غنی ازتنوع زیستی فوق العاده ای برخوردار است همین موضوع سبب شده تا شکارهای بی رویه محیط طبیعی درعرصه جانوری را شدیدا درمعرض خطر قرار دهد ازاین رو درصد عمده ای ازپرونده های قضایی که اختصاص به جرایم زیست محیطی دارد برشکارغیرمجاز متمرکز شود. اگرچه قوانین و مقررات عام و خا ص درحمایت ازگونه های جانوری به تصویب رسیده است اما به جهت پاره ای نارسایی ها نظیر تعدد و پراکندگی قوانین نامتناسب بودن مجازات ها ضعف منابع مالی کمبود تجهیزات دراداره مناطق حفاظت شده فقدان فرهنگ زیست محیطی و معیشت اقتصادی ساکنان محلی ارتکاب جرم شکارغیرمجاز درزیستگاه ها پاکرهای ملی و مناطق حفاظت شده افزایش یافته است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقاله مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده