فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران

فایل word  مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران :


محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مرضیه کیانی صبا – .دانشجوی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه

چکیده:
فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است، به طوری که شمار گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای بهاین حقیقت واقفند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راههای تازه ای برآیند. یکی از این روش ها که طی دو دهه اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده و توجه اکثر کشورهای جهان را به خود جلب کرده است،گردشگری الکترونیک ) e- Tourism ( است. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر به سزای آن در رشد اقتصادیکشورها، مقاله حاضر به بررسی تأثیر توسعه گردشگری الکترونیک بر رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران میپردازد. در این قاله پس از نگارش مقدمه، مفهوم گردشگری و گردشگری مجازی ، به تاریخچه کاربرد فن آوری اطلاعات در صنعت گردشگری م اشاره شده است، سپس مزایا و چالشهای گردشگری مجازی بیان شده و راه های توسعه گردشگری الکترونیک به تفصیل شرحداده شده است. رشد اقتصادی و اثر گردشگری الکترونیک بر آن و رابطه این دو متغیر به صورت شماتیک و مدل مفهومی به همراه راهکارهای مناسب برای تحقق این امر در انتهای مقاله ارائه شده است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد

فایل word  مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
فاطمه برزگری – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد
فاطمه شفیعی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
اعظم دهقان – دانش آموخته کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده:
بررسی عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی آبخیز نشینان، به عنوان بهره برداران اصلی، نقش مهمی در حفظ سلامت و شاخص های پایداری حوزه ها ی آبخیز دارد. به منظور بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان درآمد کشاورزان اینمناطق ، داده های مربوط به میزان برداشت و سود حاصل از برداشت عمده ترین محصولات کشاورزی منطقه صدوق استان یزد و داده های بارش و دمای مربوط به سال های 1731 تا 1710 ، با استفاده از مدل ریکاردینی و روشرگرسیون خطی چند متغیره، در محیط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد، بین درآمد کشاورزان و تغییر اقلیم همبستگی معنی دار وجود داشته و مدل دارای ضریب همبستگی 10 درصد بودهاست. از طرفی بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین تک تک پارامترهای اقلیمی موجود در مدل و سود نشان داد،بیشترین همبستگی مربوط به حاصل ضرب دما و بارش در فصل رشد گیاهان بوده است. بر اساس این یافته ها می توان گفت، افزایش دما و کاهش بارش به خصوص در فصل کاشت، موجب کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزیشده است، این نتایج قابل تعمیم به گیاهان مرتعی نیز بوده و به دلیل عدم وجود محدودیت سرما در منطقه، هر چه دما افزایش و بارش کاهش یابد محصولات گیاهی و به تبع آن، محصولات دامی نیز کاهش یافته است. بنابراین تغییر اقلیم می تواند در کاهش درآمد تاثیرگذار باشد و باید این مساله در برنامه ریزی های آینده آبخیزها در نظر گرفته شود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)

فایل word  مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) :


محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سیده سمیه تیموری – گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم, دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا.. قاسمی – گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس آسیابانها – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده:
منطقه مورد مطالعه در زون ساختاری البرز غربی و در مجاورت زون ساختاری البرز مرکزی واقع شده است و سنگهای آذرآواری و آتشفشانی ائوسن مهمترین و بیشترین رخنمونهای سنگی منطقه را تشکیل میدهند. این سنگها بیشتر از نوع بازیک و حدواسط بوده و سنگهای آتشفشانی اسیدی که حاصل آخرین فور ان آتشفشانی شکافی در منطقه میباشند از فراوانی کمتری نسبت به آنها برخوردار هستند. با بررسی سنگ های مورد مطالعه در نمودارهای طبقه بندی شیمیایی، در قلمروهای بازالت، تراکی بازالت، تراکی آندزیت با زالتی، آندزیت بازالتی، آندزیت و تراکیآندزیت قرار میگیرند و در نمودارهای تعیین سری ماگمایی، همگی آنها ماهیت کالک- آلکالن پتاسیم بالا نشان م یدهند. در بررسی های ژئوشیمیایی، شواهد ژئوشیمیایی در نمودارهای بهنجار شده نسبت به کندریت و نمودارهای دومتغیره عناصر نادر، نقش تبلور تفریقی را در تشکیل سنگهای منطقه اثبات نموده و روند قرارگیری آن ها حاکی از تأثیر آلودگی پوسته ای و گسترش آن در سیستمهای سنگی منطقه میباشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) را در ادامه مطلب ببینید
فایل word مقاله بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوستهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER

فایل word  مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER :


محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
Masoud Hosseini – Msc – Sahel Consulting Engineers
Hassan Akbari – Msc – Sahel Consulting Engineers

چکیده:

As a part of Shahid Beheshti Port development project, existing breakwater shall be further extended about 1500m. Since the quarry material is available in the vicinity of project area, the rubble mound breakwater with armor stone has been selected for the extension parts. Considering the high design waves, the conventional breakwater needs large heavy rocks. However the extraction, transportation and handling of rock is limited to access to quarrywith appropriate quality of rock in the vicinity of project location and also availability of equipments with enough capacity. Therefore, with considering these limitations, Berm Breakwater has been selected as the best alternative. This type of breakwater is allowed to bereshaped statically or dynamically and its dimensions are a function of acceptable extends ofrecession area. In this project for verifying the designed breakwater, 2D and 3D physical modeling tests has been implemented to ensure the structure stability. Same section for breakwater trunk and round head has been tested under several hydrodynamic conditions

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word مقاله INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP

فایل word  مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
زهرا باقرامیری – دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهروز رسولی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدصادق اللهیاری – استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
نقش و اهمیت مراتع به لحاظ تأمین بخش مهمی از نیازهای غذایی مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. در این راستا پرداختن به بازدهی بهینه آن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. از مسائل بسیار مهم دنیای امروز تصمیمگیری است و با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمات بر پایه چندین معیار گرفته میشود روشهایتصمیمگیری چندمعیاره نیز جایگاه ویژهای دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره و بهکارگیری مدل فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی AHP ، بهانتخاب ارجحترین نظام بهرهبرداری در مراتع استان گیلان با درنظر گرفتن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پرداخته و اهمیت و اولویت آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این پژوهش با ساختن سلسله مراتب و مقایسات زوجی بین معیارها و زیرمعیارها و با استفاده از نرمافزار Super Decision نظرات متخصصان که شامل کارشناسان مراتع استان گیلان میباشند نسبت به ارجحیت و اولویت معیارها و راهبردها ارزیابی شد و سپس با عمل تلفیق بر روی نتایج حاصل شده، اولویت نهایی راهکارها بهدست آمد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی

فایل word  مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی :


محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
پدرام سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهیدباهنرکرمان
سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه شهیدباهنرکرمان
محسن خطیبی نیا – دانشجوی دکتری

چکیده:
درسالهای اخیر بررسی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده و مجموعه ای از شتاب نگاشت های زلزله ها انجام می پذیرد به علت هزینه زیاد محاسبات این روش سعی میشود از مدلهای دو بعدی برای معادل سازی سازه ها استفاده شود اما این مدلهای دو بعدی نمایانگر عملکرد واقعی سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی نمی باشند لذا باید از مدل سه بعدی و تحلیل دینامیکی افزایشی دو مولفه ای استفاده شود موضوع مهم دراین تحلیل زاویه ی اعمال زلزله برسازه سه بعدی میب اشد دراین مقاله با استفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده دو مولفه ای تغییرات زاویه برخورد زلزله برپاسخ سازه بررسی شده است نتایج نشان میدهد درعملکرد لرزه ای این سازه ها باید ترکیبی اززوایای مناسب درنظر گرفته شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقاله تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی

فایل word  مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی :


محل انتشار: همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
حمید پورعیسی – عضو هئیت علمی دانشگاه گیلانپژوهشکده گیلان شناسی

چکیده:
مقاله حاضر با عنوان« چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی» می‏باشد. که نگارنده در این نوشتار سعی برآن دارد تا موضوع اقتصاد مقاومتی را با استناد به فرمایشات و گفتارهای مقام معظم رهبری تبیین گند. آغاز این مقاله ازتعریف و تبیین کلیات و یا به عبارت دیگر کلید واژه‏های متن (اقتصاد – مقاومت- ماهیت ) و دیدگاه‏های مختلف در خصوص آن خاصه در بهره گیری از آیات قرآن در جهت تبیین مفهوم اقتصاد می باشد. سپس به اهداف ؛ ماهیت و اقتضائات و موانع و مشکلات در جهت تحقق و عدم تحقق آن مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.در بخش اقتضائات به مباحثی همچون بهره وری از نیروی انسانی ؛ استفاده از تجهیزات و امکانات و دانش اقتصادی؛ بازنگری در قوانین ؛ ساماندهی امور مالی و بانکی ؛ نظارت و کنترل بر سیستم تولید ؛ توزیع و مصرف؛ خودباوری و تلاش برای تولید و رسیدن به خود اتکائی اقتصادی ؛ مردمی بودن اقتصاد و بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری ؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ حفظ و انسجام بین مسئولین و مردم ؛ اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی پرداخته شده است.دربخش دیگر مقاله که مربوط به بیا موانع ومشکلات آن است موضوعاتی همانند مصرف‏زدگی ؛ اسراف و تبذیر ؛ اتکاء به تک محصولی (نفت) ؛ دلباختگی به اقتصاد غرب و;; مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است و در آخر نتیجه گیری و ذکر منابع و ماخذ نوشتار فرجام این مقاله است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله چشم اندازی به مولفه های اقتصاد مقاومتی

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران

فایل word  مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران :


محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
آیناز کفاشیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران،ایران
حانیه موذنی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران،ایران
روزبه قوسی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران،ایران
احمد ماکویی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران،ایران

چکیده:
دردنیای امروز کیفیت نامطلوب هوا بعنوان یکی ازمهمترین مشکلات کلان شهرها بویژه درکشورهای درحال توسعه با توجه به توسعه صنعت مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است دستیابی به مدیریت اثربخش درحوزه آلودگی هوا تنها با مشارکت مستمر و ارایه طرح های خلاقانه و اجرایی محققین و مسئولان شهری امکان پذیر است درابتدا تحقیق شاخصهایی همانند فضای سبز جمعیت حمل و نقل آلاینده های هوا بافت شهری توپوگرافی اقلیم صنعت بمنظور بررسی کیفیت زندگی شهروندان مورد توجه قرارداده شدهاست هدف ازاین تحقیق ارایهمتدولوژی است که با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و تعیین میزان اهمیت شاخصهای مذکور مناطق مختلف کلان شهرهایی همانند تهران را از منظر کیفیت زندگی و رتبه بندی نماید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word مقاله رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران

فایل word  مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران :


محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
سمانه دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:
دولت الکترونیکی به عنوان یکاصطلاح عبارت است ازاستفاده ازفناوری اطلاعات به ویژه اینترنت درارایه و خدمات عمومی با سهولت بیشترمشتری پسندتر با صرفه تر و درمجموع به طریقی متفاوت تر و بهتر دولت الکترونیکی را درتعریفی وسیع تر میتوان قبول هرنوع فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ازجانب دولت تعریف کرد بدون تردید یکی ازمهمترین مقولات درجامعه اطالعاتی مساله دولت الکترونیکی به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت ها بتوانند خدمات خود را بصورت شبانه روزی و درتمام ایام هفته به شهروندان ارایه کنند دربسیاری ازکشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و استقرار آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است دولت ها انی مفهوم را تلاشی برای مدرنیزه کردن یا اصلاح و بازمهندسی دولت میدانند البته ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی با خود بهمراه می آورد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word مقاله بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی و بیان وضعیت دولت الکترونیک درایران

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی

فایل word  مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی :


محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
نصیبه شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
علیرضا قنبری – استادیاران گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
ستار طهماسبی انفرادی – استادیار و دانشجوی دکترا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمد ضعیفی زاده – استادیار و دانشجوی دکترا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:
شناسایی، ارزیابی و جمع آوری ژنوتیپ های بومی درختان میوه اولین گام در برنامه های اصلاحی به شمار می رود، در کشور ما به دلیل عدم شناخت کافی از ژرم پلاسم گیاهان باغی، برنامه اصلاحی مناسبی بر روی محصولات باغی مخصوصا زیتون انجام نشده است. هدف این تحقیق، گروه بندی ژنوتیپ های زیتون ایرانی، براساس صفات مورفولوژیک کمی و کیفی (طبق دستورالعمل انجمن بینالمللی زیتون IOC و تعیین فواصل ژنتیکی آنها می باشد. به همین منظور، با اندازهگیری 8 صفت مورفولوژیک، 23 ژنوتیپ زیتون ایرانی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برش دندروگرام حاصل از آنالیز کلاستر براساس صفات مرفولوژیکی از فاصله 15 واحدی، ژنوتیپ ها به 3 کلاسترگروهبندی شدند. کلاستر اول شامل تنهایک ژنوتیپ می باشد که به مربوط به ژنوتیپ G1 است.کلاستر دوم و سوم شامل ده و یازده ژنوتیپ 14،G17،G21،G22،G 23،G12،G20،G4،G8،G16 ;G و 5 G9،G2،G10،G3،G11،G15،G18،G19،G6 (G و 7 G میباشند. این نتایج تنوع ژنتیکی بالایی بین ژنوتیپ های زیتون مورد بررسی در سه کلاستر را نشان می دهند. بنابراین برای بهره مندی از این تنوع و هتروزیس، دورگیری بین ژنوتیپ های بین کلاستری قابل توجیه خواهد بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی

دانلود این فایل

end

منتشرشده در دسته‌بندی نشده